Bezbariérový web

Prečo bezbariérový web

Prístupnosť

Spoločnosť Relytech Nitra sa postará o kompletnú štruktúru, webdizajn, zrozumiteľný copywriting a prístupnosť vašej web stránky odstránením bariér z vášho webu a pomôže vám získať maximálne množstvo zákazníkov.

Efektívny internet marketing

Ak vaša web stránka nikoho nediskriminuje, aj znevýhodnení užívatelia, ktorí tvoria väčšie percento internetových užívateľov, ako predpokladáte, sa môžu stať vašimi spokojnými zákazníkmi.

Flexibilita bez bariér

Relytech vie, že potreby pre jednotlivé znevýhodnenia sa líšia a sú často vo vzájomnom rozpore, preto zabezpečí, aby bolo vašu web stránku možné individuálne upraviť.

Rešpektovanie legislatívy

Pre tvorbu informačných systémov verejnej správy stanovuje zákon normu a odporúča metodiky pre tvorbu prístupných web stránok. Relytech profesionálne vypracuje web stránky pre všetky orgány verejnej správy v súlade s platnou legislatívou.

Neobmedzené možnosti

Zmena veľkosti textu, úprava farebnosti, prepisy audiozáznamu do textovej podoby a naopak, titulky k videu, možnosť vypnutia zvukov a signálov, manipulácia prostredníctvom klávesnice, pohodlná tlač bez úpravy v textovom editore, funkčnosť aj pri vypnutej grafike, bez JavaScriptu, Flashu a iných doplnkov patria medzi výhody, o ktoré sa Relytech automaticky postará pri tvorbe web stránky bez bariér.

Investujte do profesionálneho bezbariérového webuwebdizajnu, ktorý sa prostredníctvom SEO optimalizácie, internet marketingových praktík a internetovej reklamy stane prístupným pre internetový trh a jeho užívateľov.

 
Objednajte si web služby
Nezáväzná objednávka alebo
cenová ponuka pre web stránku
Kontaktné informácie
email: relytech@relytech.com
© 2018 Relytech, s.r.o. Nitra, všetky práva vyhradené