Banerová reklama

Grafická reklama na Internete

Banerová reklama (ang. banner) je klasickým typom grafickej internetovej reklamy. Jednotlivé reklamné banery sa od seba líšia spôsobom spracovania, formátom reklamného banera, veľkosťou inzertnej plochy a umiestnením banera na web stránke. Na rozdiel od kontextovej reklamy a PPC systémov nie je konkrétne zacielená na potenciálneho zákazníka, základnou charakteristikou banerovej reklamy je jej masovosť.

Výhody banerovej reklamy

 • Oslovenie veľkého počtu internetových užívateľov
 • Originálne a jedinečné zviditeľnenie značky, produktu alebo služby
 • Interaktivita – bohaté možnosti využitia internetového trhu
 • Efektivita - možnosť okamžitej komunikácie (nákup, spracovanie dát...)
 • Relevantnosť – možnosť prepojenia akcie s obsahom banerovej reklamy
 • Timing – možnosť cielenia, správneho načasovania a pravidelnej optimalizácie internetovej reklamy
 • Prepojenie informácií a zábavy
 • Nízka cena

Banerová reklama na web stránke

Investujte do originálnej a profesionálnej banerovej reklamy a umiestnite ju na relevantných internetových portáloch a web stránkach. Spoločnosť Relytech Nitra vám ponúka možnosť výhodného umiestnenia vami zvoleného typu banerovej internetovej reklamy na vyhľadávanom turistickom portáli www.slovakiasite.com.

Banerová reklama a internet marketing

Využitie banerovej reklamy v internet marketingu je široké, vďaka kreatívnym možnostiam spracovania je najčastejšie využívaná na dosiahnutie niektorého z nasledujúcich cieľov internetovej reklamy.

Reklama značky:

 • Zvýšenie povedomia značky
 • Zviditeľnenie firmy
 • Zmena imidžu značky
 • Odlíšenie sa od konkurencie

Produktová reklama:

 • Propagácia produktu, služby alebo akcie
 • Uvedenie nového produktu alebo služby na trh
 
Objednajte si web služby
Nezáväzná objednávka alebo
cenová ponuka pre web stránku
Kontaktné informácie
email: relytech@relytech.com
© 2018 Relytech, s.r.o. Nitra, všetky práva vyhradené